16.09.21: 3. vaksinedose til utvalgte risikopasienter.


16.09.21


Nu kan utvalgte risikopasienter få 3. vaksinedose mot COVID-19. De fleste vil blir kontaktet av spesialisthelsetjenesten da de har ansvaret for å identifisere risikopasienten.


Hvis du tilhører en av gruppene kan du nu bestille 3. dose via Selbu legekontors hjemmeside. Du må kunne forevise relevant dokumentasjon fra spesialist eller fastlege.


Følgende er oversikten som gjelder pr. 16.09.21 fra FHI:


Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

 • Organtransplanterte

 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene

 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.


 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

 • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.


 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

 • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.
65 visninger0 kommentarer