BEREGN DIN RISIKO FOR HJERTEINFARKT OG SLAG

Hvis du er mellom 45 og 74 år kan du beregne din egen 10-års risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.

NB: Du må kjenne ditt blodtrykk, totalkolesterol og HDL kolesterol for at kunne foreta beregningen. Kontakt fastlegen hvis du ikke kjenner dine verdier.

Legene bruker samme kalkulator (NORRISK 2) for å vurdere din risiko og om du trenger å jobbe mer med livsstilen eller evt. starte opp medisinsk forebyggende behandling.


Følg lenket http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/ for å foreta beregningen.


Tolking av resultater:

Legemiddelbehandling bør vurderes ved beregnet risiko: