top of page

BEREGN DIN RISIKO FOR HJERTEINFARKT OG SLAG

Hvis du er mellom 45 og 74 år kan du beregne din egen 10-års risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.

NB: Du må kjenne ditt blodtrykk, totalkolesterol og HDL kolesterol for at kunne foreta beregningen. Kontakt fastlegen hvis du ikke kjenner dine verdier.

Legene bruker samme kalkulator (NORRISK 2) for å vurdere din risiko og om du trenger å jobbe mer med livsstilen eller evt. starte opp medisinsk forebyggende behandling.


Følg lenket http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/ for å foreta beregningen.


Tolking av resultater:

Legemiddelbehandling bør vurderes ved beregnet risiko:

  • over 5 % ved alder 45 - 54 år

  • over 10 % ved alder 55 - 64 år

  • over 15 % ved alder 65 - 74 år

når råd om endring av levevaner ikke har gitt tilstrekkelig effekt etter 3-12 måneder.


Hovedpunkter hentet fra FHI:

  • Cirka 40 000 behandles årlig i spesialisthelsetjenesten for hjertekrampe og hjerteinfarkt, 16 000 for hjertesvikt og 11 000 for hjerneslag.

  • En femtedel (21 prosent) av hele befolkningen lever i dag med etablert hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for slik sykdom. Om lag 1,1 million nordmenn bruker legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom.

  • Årlig antall førstegangsinfarkt per 100 000 innbyggere går ned. Av de som rammes er det færre som får et alvorlig infarkt.

  • Nedgang i røyking og bedre behandling forklarer en stor del av nedgangen i antallet førstegangsinfarkter.

  • I grupper med lav utdanning er det en høyere andel som rammes av hjerteinfarkt enn i grupper med høyere utdanning.

  • I befolkningen er dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom skjøvet opp i høyere aldersgrupper. Halvparten av dødsfallene blant menn skjer etter 83 års alder, og for kvinner etter 89 år.

  • Antall personer med hjerte- og karsykdom vil øke i årene framover.


323 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page