top of page

CORONATEST DROP-IN I SELBU

Oppdatert: 7. mai 2021


Selbu legekontor gjør det nå enklere å teste seg. Du kan bestille tid til testing online via hjemmesiden www.selbulegekontor.no (klikk på: Coronatest Drop-in).

Vi tester pasienter mandag-fredag mellom kl. 12.45 og 13.15. Tjenesten er gratis.


ALLE MED SYMPTOMER PÅ COVID-19 BØR TESTES

Følgende bør testes*:

 1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

 2. Smittesporing:

  • Nærkontakter ved start og avslutning av karantene

  • Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter

  • Personer som får varsel i «Smittestopp»

 3. Innreise

  • Obligatorisk testing på grenseoverganger

  • Obligatorisk test 7 døgn etter ankomst

 4. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering:

  • Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner

  • Jevnlig testing i enkelte miljøer

 5. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19

*Utfyllende informasjon lenger ned.

Anbefaling om testing endres ikke av vaksinasjonsstatus.

Covid-19 konsultasjoner og testing er gratis i det offentlige helsevesenet for alle som oppholder seg i landet, uavhengig av oppholdsstatus.

Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste med tvang.

Utfyllende informasjon om hvem som bør testes

1) Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

Alle personer med symptomer på covid-19 testes bør raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.


For beboere i sykehjem og ansatte i helsetjenesten bør det være særlig lav terskel for å teste.

Også barn bør testes, i samråd mer deres foreldre. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Mer informasjon om prøvetaking hos barn:


Alle som testes på grunn av symptomer bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god (det vil si at de føler seg friske og er feberfrie), selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.


Både hurtigtest og PCR kan være aktuelt. Hurtigtester er særlig anvendbare for smitteavklaring der svartid på PCR er lang (>24 timer).


Svaret kan sjekkes direkte på HELSENORGE.NO eller ring legekontoret. Der går ofte 48 timer før svar foreligger.

629 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page