top of page

COVID-19 - risikogrupperLett eller moderat / høy risiko?

Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp. Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og menn har høyere risiko enn kvinner. Unge personer uten kjente risikofaktorer kan også få et alvorlig forløp av sykdommen. Sannsynligheten for dette er større dersom de har underliggende sykdommer.

Grupper med lett økt risiko

 • Alder over 65 år (og særlig fra 70 år)

 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer:

 • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

 • sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)

 • diabetes

 • kronisk nyresykdom og nyresvikt

 • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

 • kronisk leversykdom

 • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko.

Grupper med moderat/ høy risiko:

 • Alder over 80 år.

 • Beboer i sykehjem.

 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:

 • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

 • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40

 • diabetes

 • kronisk nyresykdom og nyresvikt

 • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

 • kronisk leversykdom

 • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder*: 

 • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi).

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS)

 • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner

 • blodsykdommer som gir immunsvikt

 • organtransplantasjon

 • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall

 • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon

 • annet, vurdert av lege

* Ut fra et forsiktighetsprinsipp har vi valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir høyere risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.KILDE: FHI363 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page