VAKSINE FOR LUNGEBETENNELSE TILGJENGELIG

Etterspørselen etter pneumokokkvaksine har denne våren vært langt større enn forventet. Tilgjengelige doser har derfor vært forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for pneumokokksykdom.


Forsyningssituasjonen for Pneumovax er nå bedre, og utleveringsrestriksjonene oppheves. Folkehelseinstituttets opprettholder de generelle anbefalingene om målgrupper for vaksinasjon, som omfatter eldre (65+) og personer med immunsvikt og visse kroniske sykdommer.

Barn får tilbud om pneumokokk­vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, men utover dette er det ingen anbefaling om pneumokokkvaksine til friske personer under 65 år.


Ta kontakt med legen din hvis du har spørsmål eller er i tvil om du tilhører risikogruppen.ANBEFALINGER PASIENTGRUPPER:


Vaksinasjon anbefales på gruppenivå

 • anatomisk eller funksjonell miltmangel

 • cerebrospinalvæskelekkasje

 • hivinfeksjon / AIDS

 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi 

 • stamcelletransplantasjon

 • hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)

 • organtransplantasjon

 • cochleaimplantat

 • alder ≥ 65 år


Individuell vurdering av behov for vaksinasjon 

 • kronisk leversykdom

 • primær eller medfødt immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)

 • kreft (unntatt hematologisk)

 • kronisk nyresykdom

 • hjemløse og rusmisbrukere

 • iatrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon)

 • diabetes mellitus

 • cøliaki

 • nedsatt ventilasjonskapasitet

 • kronisk lungesykdom

 • kronisk hjertesykdom

 • tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IPD

 • alkoholisme

 • røyking

 • yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell og sveisere) 

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle