top of page

CORONAVAKSINE 1., 2., 3. 4. 5. +++ DOSE

Coronavaksine på Møterom HS (inngang til helsestasjonen)

  • Møterom HS (inngang helsestasjon)

Tjenestebeskrivelse

Risikogrupper Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er: Beboere i sykehjem. Alle 65 år eller eldre. Personer 5–64 år med én eller flere definerte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper: Organtransplantasjon* Immunsvikt* Hematologisk kreftsykdom siste fem år* Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)* Downs syndrom* Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer Diabetes Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere Demens Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) Hjerneslag Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dersom du er usikker på om du er i en risikogruppe, bør du spørre legen din.


Kommende økter


Kontaktinformasjon

73 81 68 25

selbulegekontor@gmail.com

Nestansringen 18, Selbu, Norge

bottom of page